• Khoảng 1.4 triệu đàn ông Việt ế vợ vào năm 2020

    Y TẾ ONLINE | Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

    Tính tới năm 2020 sẽ có khoảng 1.4 triệu đàn ông Việt Nam không lấy được vợ. 

    Nguồn:VTC1

    Theo dõi Kênh qua FB :

Tin nóng trong ngày